Algemene voorwaarden

Wanneer u als cliënt een afspraak maakt ga ik ervan uit dat u kennis heeft genomen van de Algemene Voorwaarden en dat u daar mee akkoord gaat.

Bij het maken van uw afspraak of tijdens de anamnese (intakegesprek), worden altijd uw persoonlijke gegevens gevraagd. Deze persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Zonder uw toestemming wordt deze informatie nooit aan derden verstrekt.

Afspraken en behandelingen

U kan enkel op afspraak worden behandeld.

Een door u gemaakte afspraak is bindend en kan enkel telefonisch worden geannuleerd. Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaande aan de behandeling, kosteloos worden geannuleerd. Annuleer je binnen de 24 uur dan worden de kosten voor de behandeling u persoonlijk aangerekend.Tenzij er sprake is van overmacht.

Tijdens de eerste afspraak zullen er vragen gesteld worden die op u als cliënt van toepassing zijn. Je bent als cliënt zelf verantwoordelijk voor de informatie en de juistheid ervan.

Aan de hand van de anamnese en tijdens het behandelen kan er beslist worden dat je wordt doorverwezen naar een arts of specialist. Het is mogelijk dat de behandelingen worden stopgezet.

Enkel artsen en specialisten mogen een diagnose stellen.

Wanneer u in behandeling bent bij een arts of specialist dient u dit aan te geven tijdens de anamnese.

Mocht ik door ziekte of andere omstandigheden niet in staat zijn om de afgesproken behandeling uit te voeren, dan zal ik de cliënt tijdig verwittigen en een nieuwe afspraak inplannen.

Tarieven en betalingen

Na de behandeling kan je betalen via bancontact, Payconiq of per overschrijving via je factuur. Facturen dienen binnen 7 dagen te zijn gedaan onder vermelding van uw naam.

Aansprakelijkheid

Als lid van de V.B.A.G heb ik een collectieve aansprakelijkheidsverzekering. Iedere aansprakelijkheid van de therapeut is beperkt tot een bedrag dat in voorkomend geval wordt uitgekeerd door de verzekeraar, vermeerderd met het eigen risico. Wanneer u klachten heeft omtrent uw therapeut of behandeling verwijs ik naar volgende link: https://vbag.nl/algemene-informatie/klachten.html.

Bent u tevreden? Vertel het verder. Mocht u ergens niet tevreden over zijn? Bespreek het met mij. We komen er samen wel uit. Mocht dat niet lukken weet dan dat ik aangesloten ben bij een klachtencommissie (Quasir).

De Algemene Voorwaarden en de vermelde informatie kunnen ten alle tijden gewijzigd worden.

Laatste versie gewijzigd op 11 September 2023.